ผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ฟูก๊วก

Price
Price
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

799

ผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ฟูก๊วก

เดินทางผ่าน จ.เกาะกง พระสีหนุ กัมปอด แกป เข้าเวียดนามใต้เมือง ฮาเตียน (บันทายมาศ)เกาะฟูก๊วก)
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔-๑๗  ต.ค.๒๕๖๒ (๔ วัน ๓ คืน)

วันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๒( วันแรกของการเดินทาง)
๐๖.๐๐ น. คณะทานอาหารเช้า ร้านข้าวต้มเลือดหมู เกาะตะเคียน ขึ้นรถตู้มุ่งหน้าสู่ชายแดนบ้านหาดเล็ก
๐๘.๐๐ น. พิธีผ่านด่านหาดเล็ก-จำเยียม เข้ากัมพูชา รอ Passport (vip)เข้าห้องน้ำที่เกาะกงรีสอร์ท
๐๘.๔๕ น.ขึ้นรถบัสใหญ่ ๔๕ ที่นั่งใช้ถนนสาย R48  ข้ามแม่น้ำเกาะปอ(แม่น้ำคลางคืน)ผ่านตัวเมือง
เกาะกง มุ่งหน้าสู่ จ.แกป ถึงสามแยก สวนหลวงเลี้ยวขวาเข้า ถนนสาย R4 เข้าพื้นที่ จ.พระสีหนุ
๑๒.๐๐ น.อาหารเที่ยง ร้าน สวนปาล์ม (ห้องน้ำสะอาด)เสร็จแล้วเดินทางต่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย R3เข้า
พื้นที่พัฒนาพิเศษ จ,กัมปอด เลียวซ้ายขึ้นเขา พนมโบโกระยะทาง ๓๑ กม.ชมวิวบันทึกภาพใน
บรรยากาศหนาวเย็นสูง ๑,๒๐๐ ม.จากน้ำทะเล ขอพรจากคุณยายเม้า  นมัสการหลวงพ่อวัดสำ
เภา ๕ ชมตำหนักเก่าของเจ้าสีหนุ ชมโรงแรม  ๖ ดาวน์ที่ดัดแปลงมาจาก Casino เก่า บันทึก
ภาพเชิง ชะง่อนหินที่สุดเสียวดังนั่งบนปีกเครื่องบินถ่าย  ชมสี่สัญลักษณ์ ของศาสนาต่างๆ คือมี
วัด พุธ  วัดคริสต์ วัดจีน และวัด…….เรียนรู้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินท้าวบนเทือกเขาแห่ง
นี้ในอดีตได้ที่นี่  เสร็จแล้วเข้าชมCasino ยิ่งใหญ่ชื่อ  Thansur Bokor Highland
๑๖.๐๐ น.เดินทางกลับลงที่ราบเข้าถนนส่วนหนึ่งของ AH 123ผ่านจ.กำปอดสู่ จ.แกป เมืองท่องเที่ยว
๓ชาย คือทะเล ชายแดน ชายหาย ชมร้านค้าแผงลอย พระอาทิตย์ตกน้ำและเข้าที่พักโรงแรม
Rock Royal hotel มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ จะเล่นน้ำทะเลหรือสระน้ำโรงแรมตามสะดวก
๑๙.๐๐ น.อาหารเย็นริมสระน้ำของโรงแรมหากฝนตก ใช้ห้องอาหารของโรงแรม  พักผ่อนตามอัทยาสัย

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาตม ๒๕๖๒(วันที่สองของการเดินทาง)
๐๖-๐๗-๐๘.๐๐น.ตื่น –อาหารเช้า ในโรงแรม ล้อหมุนสู่ด่านชายแดน แปรกจากฮ์-ฮาเตียน เข้าเมืองฮาเตียน
๐๘.๔๕ น.พิธีผ่านด่าน รถบัสมารับคณะไปยังท่าเรือโดยเรือขนาดใหญ่ ๓๕๐ ที่นั่ง สองชั้นติดแอร์
๐๙.๓๐ น.กำหนดเรือออกเที่ยวแรก ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงระยะทาง ๔๘ กม.หรือความเร็วเรือ ๒๕ knot
๑๐.๓๐ น.เรือ SuperDong หรือPhuQuoc Expressเข้าเทียบท่าเกาะฟูก๊วกนั่งรถกอล์ฟไป
ขึ้นรถบัสใหญ่ชมเมืองและทานอาหารเที่ยง
๑๒.๐๐ น.อาหารเที่ยง ห้องอาหาร Xin Chao seafood เสร็จแล้วเดินทางลงใต้เข้าสู่อุทยานทาง
ทะเลเตรียมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่เกาะหอม
๑๓.๓๐ น.รถบัสนำคณะมาถึง อุทยาน SunWorld Hon Thom Natur รวมกลุ่มบันทึกภาพ
ด้านนอกและในอาคารกับฉากสวยสดงดงาม  มีมุมเครื่องดึ่มประกอบฉาก โรแมนติก หลาย
สะไต  เราจะเหินฟ้าสูงจากน้ำทะเล ๑๗๔ ม.ยาว ๗,๙๙๘ ม.เหนือหมู่เรือประมงที่จอดพักเป็น
๑,๐๐๐ ลำ สู่เกาะหอม สถานี กีฬา ทางน้ำ ชายหาด และที่นั่งพักเก็บภาพหวิว จิบเครื่องดึ่ม
ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงแล้วขึ้นกระเช้ากลับที่เดิม
๑๖.๐๐ น.พาทุกท่านเข้านมัสการ เจ้าแม่ กวนอิม วัดพุทธ Ho Quoc Pagoda ตั้งอยู่บนเนินเขา
มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าสวยงาม
๑๗.๐๐ น.นำทุกท่านสู่ชายหาด Bai Sao Beach เมืองท่องเที่ยวชายหาดสวยงาม
๑๘.๓๐ น.อาหารเย็นในเมือง รอแจ้งวันเดินทาง เสร็สจแล้วนำทุกท่านเข้าที่พักโรงแรมOcean Pearl
Hotel ตั้งอยู่ใกล้ตลาดช้อปปิ้ง
๑๙.๓๐ น.ท่องราตรี ไน้พลาซ่า ตลาดคนเดิน ชมช้อปหลากหลายของฝากทางบ้าน แล้วกลับที่พัก

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (วันที่ ๓ ของการเดินทาง)
๐๖-๐๗-๐๘.๐๐ น.ตื่น อาหารเช้าในโรงแรมคืนกุญแจล้อหมุนสู่โรงงานผลิตใข่มุขครบวงจร
๑๐.๐๐ น.เข้าชมบริษัทผลิตจำหน่ายไวน์อันลือชื่อของฟูก๊วก แวะร้านจำหน่ายกาแฟ โรงงานน้ำปลา
๑๑.๓๐ น.อาหารเที่ยงห้องอาหาร Thien Hai Son เสร็จแล้วเตรียมตัวลงเรือ กลับขึ้นฝั่ง
๑๓.๓๐ น.รถบัสจะนำเรามาส่งยังท่าเรือฟูก๊วก เดินทางสู่ท่าเรือ ฮาเตียน  พาชมเมืองฮาเตียน(ชะโงกทัวร์)
๑๖.๐๐ น.พิธีผ่านด่าน ฮาเตียน –แปรกจากฮ์ เข้ากัมพูชา สู่จังหวัด กัมปอด โดยรถบัสกัมพูชาที่จอดรอเรา
๑๗.๐๐ น.ถึงแม่น้ำกัมปอด ลงเรือเช่าเหมาลำ สองชั้น ชั้นบนจัดเป็นที่นั่งแบบญี่ปุ่น เรือจะนำเราล่องไป
ตาม แม่น้ำกัมปอดผ่านสะพานสามเสียว ต้องหมอบราบหลบสะพาน มุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่เขื่อน
พนมโบโก  ยามพระอาทิตย์เริ่มจะอ่อนแสงลงลับเหลี่ยมเขาพนมโบโก เคล้า สายลมเย็นที่พัดผ่าน
ผิวน้ำที่เงียบสงบ ในบรรยากาศผ่อนคลายกับเครื่องดึ่ม เบียร์  Angkor  Wine ฝรั่งเศส
หรือน้ำผลไม้  เราจะได้สัมผัสแสงของ ฮิงห้อย แทนแสงสุริยาที่หมดหน้าที่ลับเหลี่ยมเขาไปแล้ว
ขาล่องกลับ ยามต้นพระจันทร์เสี่ยวมารับไม้ต่อทางบูรพาทิศ เราจะเปลี่ยนบรรยากาศลงชั้นล่าง
เป็นเวที รำโทน ผสมรำวง จนเรือเข้าเทียบท่ารถบัสรอรับคณะเราไปห้องอาหาร  ตาเอิว เสร็จแล้ว
เข้าที่พักโรงแรม  Diyamon Kompot ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  พักผ่อนตามอัทยาสัย
วันพฤหัสที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๒ (วันที่ ๔ ของการเดินทาง
๐๖-๐๗-๐๘.๐๐ น.ตื่นอาหารเช้าพื้นเมืองในตลาด จ.กัมปอด คืนกุญแจ ล้อหมุนสู่ จ.เกาะกง
๑๒.๐๐ น.อาหารเที่ยง ข้าวแกงคนไทยบ้าน ปังรุง เสร็จแล้วเข้าชมตลาดจ่ายเมือง ดองตง ช้อปสุดท้าย
๑๖.๐๐ น.ถึงด่านชายแดน จำเยียม-หาดเล็ก พิธีผ่านด่านเข้าประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  Passport ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
โทร.081 864 9894 (กำนันโจ๊ด หรือ ประเสริฐ ศิริ)

Sign In